Atruna


Pilnīgi visa informācija, kas ir šīs mājas lapas saturā, ir rūpīgi jāizvērtē. Visas atrunas, kas ir aprakstītas šeit vai mūsu mājas lapā, ir attiecināmas uz jebkuriem piedāvājumiem vai citām iniciatīvām, kas var tikt izrādītas no mūsu uzņēmuma puses.

Pēdējās izmaiņas: 6. marts, 2014

Autortiesības © 2014 SIA Commodus